Ads – Under Nav Banner

Xóa liên hệ trùng trong danh bạ iPhone/iPad

Vì một số lý do mà danh bạ bị trùng lặp trên iPhone/iPad nhưng bạn không có thời gian ngồi lọc và xóa từng cái một thì công cụ 3uTools sau đây có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Xóa liên hệ trùng trong danh bạ iPhone/iPad

Các bước ” Hướng dẫn xóa liên hệ trùng trong danh bạ iPhone, iPad“:
Bước 1: Tải công cụ 3uTools tại website 3u.com.
Bước 2: Tiến hành cài đặt và kết nối iPhone/iPad cần xóa danh bạ vào máy tính thông qua dây cáp và mở công cụ 3uTools lên.
Bước 3: Bạn vào iDevice => Data.

Xóa liên hệ trùng trong danh bạ iPhone/iPad

Màn hình bạn hiện ra như thế này thì trên điện thoại hãy vào Settings (Cài đặt) → iCloud, gạt nút Contacts (Danh bạ) sang trạng thái tắt và chọn Keep on My iPhone (Lưu trên iPhone của tôi).
Bước 4: Danh bạ điện thoại được hiển thị

Xóa liên hệ trùng trong danh bạ iPhone/iPad

Lúc này bạn hãy nhấn vào De-Duplicate.

Bước 5: Sau đó công cụ này sẽ giúp các liên hệ có chung số điện thoại nhưng khác tên nhau sẽ được lọc ra một danh sách riêng.

Xóa liên hệ trùng trong danh bạ iPhone/iPad

Tại đây các bạn có thể nhấn vào Edit để sửa hoặc xóa, hoặc nhấn vào Merge để gộp lại.

Xóa liên hệ trùng trong danh bạ iPhone/iPad

Đến khi danh sách hiện lên dòng chữ No Mergeable Contacts thì có nghĩa là không còn liên hệ nào bị trùng trong danh bạ nữa.

Related posts