[WWDC17] iOS 11 có tính năng “Không làm phiền” khi đang lái xe

Trên iOS 11 có một tính năng mới là”Do Not Disturb While Driving” – “Không làm phiền” khi đang lái xe ô tô. Tính năng này giúp tài xế chú tâm hơn vào việc quan sát đường, tránh gây tai nạn.

[WWDC17] iOS 11 có tính năng

“Do Not Disturb While Driving” sẽ tự kích hoạt thông qua các cảm biến trên iPhone. Nếu nó nhận thấy các dấu hiệu cho thấy chủ nhân đang lái xe thì điện thoại sẽ tự động tắt các thông báo và giữ tối màn hình.

[WWDC17] iOS 11 có tính năng

Chủ nhân sẽ có thể thêm tuỳ chọn tự động gửi trả lời cho các liên hệ nằm trong mục “Favorites” để biết rằng họ đang lái xe và không thể trả lời cho đến khi tới đích.

[WWDC17] iOS 11 có tính năng

Những người xài iPhone nhưng ngồi ở ghế hành khách sẽ nhận được thông báo chế độ Do Not Disturb trên máy của họ đã được kích hoạt. Lúc này chỉ cần đơn giản bấm nút “I’m not driving” trên màn hình và tiếp tục sử dụng như bình thường.

iOS 11 sẽ được phát hành vào mùa Thu năm nay và từ iPhone 5s trở lên là có thể cập nhật.

Related posts