Tag "vuốt màn hình tính năng"

Back to homepage
Hướng dẫn iPhone

Chuyển trang web sang PDF trên iPhone

Hiện nay với việc cập nhật iOS 11 chúng ta có thể dễ dàng chuyển trang web sang PDF trên iPhone để chia sẻ với bạn bè người thân của