Tag "USB Restricted Mode"

Back to homepage
Sửa chữa iPhone

Lên iOS 11.4, iPhone không unlock trong 1 tuần sẽ bị khoá khả năng trao đổi dữ liệu với máy tính

​ Apple đang phát hành iOS 11.4 beta cho lập trình viên và người dùng tham gia chương trình thử nghiệm, iOS 11.4 beta đã “hồi sinh” một tính năng

Hỏi đáp dịch vụ

Apple phát hành iOS 11.3 và tvOS 11.3 beta 2 sửa lỗi Skype bị treo

Hôm nay Apple phát hành iOS 11.3 và tvOS 11.3 beta 2 sửa lỗi Skype bị treo. Các bản buid gốc được cập nhật các tính năng mới nhằm sửa chữa các vấn đề