Tag "tính năng Face ID"

Back to homepage
Hướng dẫn iPhone

Review tính năng Face ID: Hoạt động ổn định kể cả trong điều kiện thiếu sáng, nhưng lại gặp vấn đề dưới ánh sáng mạnh

Nếu vì một lý do nào đó mà Face ID không hoạt động, thì hẳn là bạn đã cầm điện thoại sai cách mất rồi . Nền móng mà Apple

Hướng dẫn iPhone

Đây là cách thiết lập tính năng Face ID hoạt động trên Apple iPhone X

Trong một lần tìm hiểu tính năng mới của phiên bản iOS 11 Gold Master, nhà phát triển Guilherme Rambo tình cờ phát hiện một vài thông tin liên quan