Tag "thành phần Apple"

Back to homepage
Hướng dẫn iPhone

Chi tiết A11 Bionic : con chip có nhiều thành phần Apple “tự trồng” nhất từ trước đến nay

A11 Bionic là bộ não của nhiều tính năng quan trọng trên iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Bionic là từ được dùng để chỉ người được trang