Tag "chương trình thử nghiệm"

Back to homepage
Sửa chữa iPhone

Lên iOS 11.4, iPhone không unlock trong 1 tuần sẽ bị khoá khả năng trao đổi dữ liệu với máy tính

​ Apple đang phát hành iOS 11.4 beta cho lập trình viên và người dùng tham gia chương trình thử nghiệm, iOS 11.4 beta đã “hồi sinh” một tính năng