Tag "chạy đa nhiệm"

Back to homepage
Tin tức iPhone

iPhone chạy iOS 11 cũng có khả năng kéo thả nhưng bị tắt đi, để dành cho iPhone 8 với nút home ảo?

iOS 11 có chức năng kéo thả rất hay nhưng hiện tại nó chỉ áp dụng cho iPad mà thôi. Thật ra iPhone cũng làm được thao tác này, có

Hướng dẫn iPad Hướng dẫn iPhone

Cách mở đa nhiệm trên iPad, iPhone dùng iOS 9 chuyển qua lại giữa các ứng dụng

Cách mở đa nhiệm trên iPad, iPhone dùng iOS 9 chuyển qua lại giữa các ứng dụng Nếu bạn mới sử dụng iPhone iPad có thể sẽ có một số tính năng