Thủ thuật truy cập web trên iPhone ở chế độ Desktop

Rất nhiều website hiện nay có tính năng tự động chuyển đổi qua lại giữa chế độ mobile khi truy cập bằng điện thoại và chế độ desktop khi truy cập bằng máy tính. Với 2 chế độ khác nhau, giao diện di động cũng được thiết kế để được tối ưu với thao tác đơn giản để dễ sử dụng hơn trên màn hình cảm hứng kích thước nhỏ hơn trên màn hình máy tính.
Vì ở chế độ mobile nên sẽ được loại bỏ bớt một số thông tin cần hoặc tùy chọn khác. Vậy nên trong một vài trường hợp, người dùng sẽ cần truy cập ở chế độ website trên máy tính. Để thực hiện truy cập website ở chế độ desktop trên iPhone các bạn thực hiện truy cập website như bình thường. Sau khi website hiển thị ra ở chế độ di động, bạn nhấn vào địa chỉ web đó rồi kéo màn hình trừ trên xuống.

Thủ thuật truy cập web trên iPhone ở chế độ Desktop

Nhấn vào địa chỉ web rồi kéo màn hình xuống.

Khi bạn kéo xuống, trên màn hình sẽ hiển thị ra một chế độ mới đó là Request Desksop Site. Bạn chỉ việc nhấn vào để truy cạp website ở chế độ Desktop.

Thủ thuật truy cập web trên iPhone ở chế độ Desktop

Chọn Request Desktop Site.

Trình duyệt Safari trên iPhone chỉ cung cấp chế độ Request Desktop Site chứ không cho phép bạn thực hiện ngược lại chế độ xem di động. Để quay lại chế độ di động, bạn chỉ cần tắt trình duyệt và thực hiện mở lại website để Safari truy cập vào chế độ di động.

Related posts

Call Now Button