Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Trước đây, nếu bạn muốn chỉnh sửa các biểu tượng (icons) trên màn hình chủ của iPhone, đều phải thông qua phương thức Jailbreak khá phức tạp. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, cách thức này hoàn toàn khác với việc bạn di chuyển các biểu tượng trên màn hình chính. Nó đòi hỏi bạn phải thông qua một trang web và sử dụng các biểu tượng ảo để có nền giống với hình mà bạn đang đặt ở màn hình chủ. Nhờ vậy, các biểu tượng đó sẽ tạo ra các khoảng trống giúp bạn đạt được kết quả như mong muốn ở tiêu đề bài viết. Cách làm như sau:

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 1: Chạm và giữ một biểu tượng bất kỳ cho đến khi màn hình chủ iPhone xuất hiện dấu “x” cho phép bạn xoá ứng dụng.

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 2: Di chuyển xuống màn hình cuối cùng (nơi không chứa ứng dụng) và chụp ảnh màn hình bằng cách nhấn phím Home + Power. 

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 3: Truy cập vào đường dẫn tại đây với ứng dụng Safari.

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 4: Vào mục CUSTOMIZE > CUSTOM Mode > Add

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 5: Chọn choose file > Photo Library và cuối cùng chọn ảnh màn hình mà bạn đã chụp lại ở bước 2.

Bước 6: Nhấn vào phím Upload Photo để tải ảnh lên.

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 7: Lúc này, iempty sẽ cho phép bạn thiết lập vị trí mà bạn muốn để trống trên màn hình chính.

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 8: Sau khi chọn vị trí để trống trên màn hình chính, bạn nhấn vào biểu tượngShare và tiếp tục chọn Add to Home Screen > Add.

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 9: Cuối cùng, icon ảo giúp bạn để trống trên màn hình chính cũng đã xuất hiện. Công việc của bạn lúc này chỉ việc di chuyển nó đến vị trí mà bạn đã chọn cho nó thời điểm trước đó.

Thủ thuật sắp xếp biểu tượng trên iPhone không cần Jailbreak

Bước 10: Để tạo thêm các icon ảo khác, bạn vui lòng thực hiện lại bước 7 đến bước 9. Bạn có thể truy cập trở lại ứng dụng safari và không cần phải tải lại ảnh chụp màn hình như bước 5.

Lưu ý: Để xoá những biểu tượng ẩn đó, bạn chỉ việc giữ ứng dụng nào đó bất kỳ và nhấn dấu “x” tại các biểu tượng ẩn như phương pháp xoá ứng dụng thông thường.

Related posts