Sửa lỗi Facetime không hoạt động trên iPhone 7

Facetime là một trong những tính năng độc quyền trên những thiết bị của Apple. Tuy nhiên, ngoài việc tiết kiệm chi phí, liên hệ dễ dàng thì đôi khi việc sử dụng Facetime cũng có thể gây ra một số vấn đề khó chịu, như việc sản phẩm chẳng hoạt động hoặc không thể kích hoạt. Hãy xem cách sửa lỗi Facetime không hoạt động trên iPhone 7 để tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Sửa lỗi Facetime không hoạt động trên iPhone 7

Sửa lỗi Facetime trên thiết bị

Tiến hành khởi động lại thiết bị

Đây là cách thực hiện dễ nhất và bạn nên làm đầu tiên, bạn nhấn giữ nút nguồn đến khi điện thoại của bạn hiển thị Slide unlock iPhone, kéo chọn để tắt máy, sau đó, nhấn giữ lại nút nguồn để khởi động. Cách này bạn sẽ làm mới máy, xóa đi các lỗi trên thiết bị dễ dàng hơn.

Sửa lỗi Facetime không hoạt động trên iPhone 7

Khởi động lại máy

Kích hoạt lại Facetime

Bạn cũng có thể tiến hành kích hoạt lại Facetime để giải quyết lỗi bằng cách vào Cài đặt, sau đó bạn kéo xuống tìm đến Facetime, sau đó, chọn Off rồi sau đó bạn bật lại. Khi này, bạn cũng hãy chắc chắn rằng Facetime của bạn đã được cài đặt đúng Apple ID và số liên hệ nhé.

Sửa lỗi Facetime không hoạt động trên iPhone 7

Bạn hãy thử kích hoạt lại Facetime

Thiết lập lại ngày giờ trên thiết bị

Ngoài ra, bạn cũng có thể đã cài đặt ngày giờ sai nên Facetime của bạn không hoạt động, bạn hãy chọn vào Cài đặt chung, chọn Ngày và giờ, sau đó tiến hành thiết lập ngày giờ đúng khu vực mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn mới mua điện thoại thì thời gian kích hoạt Facetime có thể đến 24 giờ, do đó, bạn hãy đợi cho đến khi quá trình kích hoạt hoàn tất.

Sửa lỗi Facetime không hoạt động trên iPhone 7

Cài đặt lại ngày giờ

Kiểm tra Internet và danh sách chặn

Ngoài ra, bạn hãy kiểm tra xem bạn đã bật kết nối wifi, 3G hay chưa. Bạn cũng có thể đã chặn tên liên hệ cần liên lạc Facetime, do đó, hãy chú ý và bỏ chặn thì bạn sẽ có thể sử dụng Facetime thành công.

Related posts