Làm sao đồng bộ danh bạ iPhone vào Gmail

Số điện thoại , email cực kỳ có lợi, đặc biệt là trong giới kinh doan, và marketing. Mất nó coi như sẽ mất đi 1 lượng vô cùng lớn khách hàng.Đặc biệt đa phần người dùng thường mất tất cả danh bạ do không đồng bộ danh bạ trên iPhonetrước khi cài ứng dụng hay cập nhận iOS mới.Tất nhiên, bạn có thể chuyển danh bạ trên nền tảng, nhưng bạn thường gặp phải vấn đề bất ngờ. Vì vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một số cách để đồng bộ hóa danh bạ trên iPhone của bạn với Gmail.

Làm sao đồng bộ danh bạ iPhone vào Gmail

Thứ tự các bước đồng bộ danh bạ iPhone
Nếu bạn chỉ muốn tất cả các địa chỉ liên hệ trên iPhone của mình hiển thị trong tài khoản Gmail, thì đây chính xác là cách thực hiện:

Vào ứng dụng Cài đặt trên iPhone của bạn, cuộn xuống một chút và chọn ‘Tài khoản & mật khẩu’ nếu bạn sử dụng iOS 10.3 và các phiên bản mới hơn. Đối với người dùng iOS 10.2 trở lên, hãy chọn ‘Thư, Danh sách liên hệ, Lịch’. Khi bạn ở đó, bạn muốn nhấn ‘Thêm tài khoản’.

Một slide mới sẽ bật lên với một loạt các nền tảng khác nhau. Khi bạn đang đồng bộ hóa với Gmail, bạn sẽ muốn chọn ‘Google’. Sau đó, nó sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào Gmail của bạn.

Sau đó, bạn sẽ được thấy một nút bật tắt nhỏ hỏi xem bạn có muốn đồng bộ hóa với ‘Danh sách liên hệ’ hay không, đảm bảo rằng bạn đã bật. Tiếp theo, nhấn ‘Keep on My iPhone’ và điều đó sẽ chuẩn bị đồng bộ hóa tất cả địa chỉ liên hệ của bạn và đặt chúng trong nhóm ‘Tất cả người liên hệ’ trong Gmail của bạn.

Để thực sự bắt đầu đồng bộ hóa, quay lại Cài đặt iPhone của bạn, tìm ‘Tìm nạp dữ liệu mới’ và đảm bảo nút chuyển đổi được đặt thành bật. Nhưng nhớ nhé sau khi đồng bộ lên Gmail thì hãy đồng bộ lên iTunes luôn để được bảo vệ 2 lớp nhé.

Related posts

Call Now Button