iPhone chạy iOS 11 cũng có khả năng kéo thả nhưng bị tắt đi, để dành cho iPhone 8 với nút home ảo?

iOS 11 có chức năng kéo thả rất hay nhưng hiện tại nó chỉ áp dụng cho iPad mà thôi. Thật ra iPhone cũng làm được thao tác này, có điều vì lý do gì đó mà Apple đang tạm tắt khả năng kéo thả và bạn buộc phải bật nó lên thông qua một tùy chọn dành cho lập trình viên. Sau khi bật, bạn có thể kéo thả ảnh trong app Photos. Do hiện tại iPhone chỉ có thể chạy được 1 app một lúc nên chức năng này không hữu dụng, nhưng giả sử iPhone 8 có nút home ảo thì bạn có thể kéo file vào nút home để quay trở về màn hình chính, sau đó thả vào bất kì app nào bạn muốn. Đây là tình huống rất có thể sẽ xảy ra và cũng là một cách chạy đa nhiệm khá thú vị trên màn hình nhỏ. Anh em nghĩ iPhone 8 có nút home ảo thật không?

Xem video kéo thả file của iPhone iOS 11

Related posts

Call Now Button