Ads – Under Nav Banner

Hướng dẫn cách xóa bớt các dữ liệu đã lưu trên iCloud

Xóa bớt các dữ liệu trên iCloud từ thiết bị iOS hay máy tính của bạn để tạo không gian, dung lượng lưu trữ đối với các tập tin quan trọng hơn mà không phải mất thêm một khoản phí mua thêm dung lượng trên iCloud từ Apple.

Việc các dữ liệu trên iCloud có thể tăng lên nhanh chóng chắc chắn sẽ làm lãng phí một khoảng không gian lưu trữ quý giá của bạn. Tuy nhiên, để thao tác này được thực hiện một cách thành công các bạn cần lưu ý xem đâu là dữ liệu mà mình cần phải xóa để tránh tình trạng xóa đi những dữ liệu quan trọng nhé.

Hướng dẫn cách xóa bớt dữ liệu đã lưu trên iCloud

1. Xóa dữ liệu trên iCloud từ thiết bị iOS

Bước 1: Vào Cài đặt > iCloud > Dung lượng > Quản lí dung lượng.

Hướng dẫn cách xóa bớt các dữ liệu đã lưu trên iCloud

Bước 2: Trong mục tài liệu và dữ liệu, nhấn Hiển thị tất cả. Danh sách các ứng dụng, tài liệu và dung lượng mà chúng sử dụng được hiển thị chi tiết theo thứ tự. Đối với mỗi ứng dụng bạn có thấy bao nhiêu không gian lưu trữ đang được sử dụng cho ứng dụng đó.

Bước 3:  Vào ứng dụng mà bạn muốn xóa các tài liệu và dữ liệu được lưu trữ trong iCloud. Sau đó nhấn vào nút Sửa ở góc trên phía bên phải.

Hướng dẫn cách xóa bớt các dữ liệu đã lưu trên iCloud

Bước 4: Nhấp vào mục Xóa tất cả và bấm Xóa tất cả một lần nữa để xác nhận. Những tài liệu và dữ liệu sẽ ngay lập tức bị loại bỏ từ iCloud và tất cả các thiết bị của bạn.

Bước 5: Lặp lại quá trình này cho các ứng dụng.

2. Xóa dữ liệu trên iCloud từ máy tính

Bước 1: Trên máy tính, các bạn truy cập vào iCloud.

Hướng dẫn cách xóa bớt các dữ liệu đã lưu trên iCloud

Bước 2: Truy cập vào mục Storage để truy cập vào phần quản lí dung lượng.

Hướng dẫn cách xóa bớt các dữ liệu đã lưu trên iCloud

Bước 3: Chọn một ứng dụng từ cột bên trái

Bước 4: Click vào “Delete Documents and Data”, sau đó nhấp vào Delete để xác nhận.

Hướng dẫn cách xóa bớt các dữ liệu đã lưu trên iCloud

Bước 5: Lặp lại quá trình này cho các ứng dụng khác mà bạn muốn làm sạch.

Việc giải phóng bớt các tài liệu có sẵn trên iCloud sẽ giúp bạn có thêm một dung lượng lớn để sử dụng mà không cần phải mua thêm từ Apple.

Chúc các bạn thao tác thành công! 

Related posts