Ads – Under Nav Banner

Hướng dẫn cách phát wifi bằng iphone

Bạn có thể dùng iPhone phát wifi cho các thiết bị xung quanh sử dụng , dưới đây là hướng dẫn thiết lập , nhưng nhớ chú ý dung lượng 3G nhé .
Hướng dẫn cách phát wifi bằng iphone

Cách phát wifi bằng iphone
Bước 1:
Truy cập vào setting
Cách phát wifi bằng iphone
Bước 2:
Chọn mục Cellular
Cách phát wifi bằng iphone
Bươc 3:
Chọn personal host để bắt đầu quá trình cài đặt điểm truy cập
Cách phát wifi bằng iphone
Bước 4: Kích hoạt Personal host
Bước 5:
Tìm diểm truy cập của bạn trong danh sách wifi
Cách phát wifi bằng iphone
Bước 6:
Nhập password cho wifi
Cách phát wifi bằng iphone
Bước 7: Tắt personal host khi bạn không truy cập, để tiết kiệm nhằm giảm phí.

Related posts