Sửa chữa iPhone XR
  • Thay màn hình iPhone XR

    Khi điện thoại iPhone Xr của bạn có những dấu hiệu như: sọc màn hình, đen màn hình, lem màu, chảy mực…vui ...

    Khi điện thoại iPhone Xr của bạn có những dấu hiệu như: sọc màn hình, đen màn hình, lem màu, chảy mực…vui lòng mang máy đến trung tâm sửa chữa điện thoại VF Mobile  Thay màn hình iPhone Xr tại VF Mobi ...

    Read more
Call Now Button