Ads – Under Nav Banner

Cách ẩn thông báo cho từng ứng dụng trên iPhone

Đã bao giờ ứng dụng mail email ( ứng dụng nhắn tin, Facebook hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác) hiển thị con số email, tin nhắn hoặc thông báo chưa đọc lên tới vài trăm hoặc thậm chí vài nghìn chưa? Bạn có cảm thấy khó chịu và muốn xóa nó đi nhưng không có thời gian để xem hoặc hết từng ấy email và thông báo. May thay có một cách giúp bạn ẩn đi các thông báo này.

  • Ngăn iPhone thông báo nhiều lần khi có SMS mới

Chuyển đến Settings > Notificationstrên iPhone, sau đó cuộn xuống ứng dụng mà bạn muốn tắt thông báo và chọn nó. Ở đây ví dụ là ứng dụng Airmail.

Cách ẩn thông báo cho từng ứng dụng trên iPhoneCách ẩn thông báo cho từng ứng dụng trên iPhone

Trong màn hình tiếp theo tìm “Badge App Icon” và tắt nó.

Cách ẩn thông báo cho từng ứng dụng trên iPhone

Bây giờ thông báo sẽ vẫn xuất hiện trong Settings > Notifications, nhưng số lượng email chưa đọc (thư hoặc nhận xét trên Facebook) sẽ không xuất hiện bên cạnh biểu tượng ứng dụng nữa.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Related posts