Bảng cấu hình phần cứng chi tiết , giá bán iPhone 7 , iPhone 7 Plus

Đây là bảng tổng hợp chi tiết cấu hình, phần cứng và giá bán của iPhone 7/7 Plus mới giới thiệu trong hôm nay (lưu ý bản Jet Black không có phiên bản 32GB, chỉ có 128GB và 256GB):

iPhone 7/7 Plus sẽ cho đặt hàng trước vào ngày 9/9 và chính thức lên kệ vào 16/9 tới.

Bảng cấu hình phần cứng chi tiết , giá bán iPhone 7 , iPhone 7 Plus
Bảng cấu hình phần cứng chi tiết , giá bán iPhone 7 , iPhone 7 Plus

Related posts

Call Now Button