3uTools cập nhật bản 2.29, hỗ trợ “hack” mật khẩu giới hạn

Công cụ 3utools vừa nhận được bản cập nhật mới hỗ trợ thêm một số tính năng mới, trong đó có tính năng “hack” mật khẩu giới hạn.

Tính năng này của 3tools không mới, trước đây bạn có thể sử dụng ứng dụng pinfinder để dò ra passcode này. Tuy nhiên việc tích hợp vào công cụ 3utools cũng sẽ tiện hơn cho bạn.

3uTools cập nhật bản 2.29, hỗ trợ “hack” mật khẩu giới hạn

Lưu ý là bạn chỉ có thể lấy được mật khẩu giới hạn thông qua bản backup trên máy tính, có nghĩa là khi cắm máy vào bạn cần thực hiện thao tác sao lưu thiết bị trước (có thể dùng của 3utools luôn). Sau đó, từ màn hình chính thiết bị bạn chọn More > Restrictions để tiến hành tìm mật khẩu giới hạn.

3uTools cập nhật bản 2.29, hỗ trợ “hack” mật khẩu giới hạn

Phiên bản 2.28 của 3uTools cũng chính thức hỗ trợ thiết bị iPhone XR mới vừa ra mắt của Apple, tính năng quay màn hình bằng 3uAirPlayer cũng hoạt động tốt hơn (bổ sung tính năng stream), hỗ trợ xem trước các file sao lưu đã mã hóa,…

3uTools cập nhật bản 2.29, hỗ trợ “hack” mật khẩu giới hạn

Ngay bây giờ bạn có thể cập nhật ngay từ ứng dụng 3uTools hoặc tải về bản mới tại đây để cài đặt.

Related posts

Call Now Button